tin tức - sự kiện

ĐẢNG BỘ XN KHAI THÁC DẦU KHÍ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI KHÓA X, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

5/15/2020 8:37:50 AM

Thực hiện Kế hoạch số 31-KH/ĐU ngày 16/01/2020 của Đảng Ủy Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro về tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro lần thứ XI,


Thực hiện Kế hoạch số 31-KH/ĐU ngày 16/01/2020 của Đảng Ủy Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro về tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro lần thứ XI, vào ngày 12/5/2020 Đảng bộ XN Khai thác dầu khí long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025, với sự tham gia của 154 đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng 480 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Về dự Đại hội có đồng chí Trần Văn Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Kỹ sư Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro; đồng chí Nguyễn Thế Kim, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro.

Đại hội đã thảo luận, thông qua báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ khóa IX. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, biến động bất lợi, trong 5 năm qua, Đảng bộ XN Khai thác về cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ chính mà Nghị quyết Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Hàng năm đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất do Hội đồng Vietsovpetro giao; đảm bảo an toàn khai thác mỏ, duy trì tình trạng kỹ thuật các công trình để tiếp tục phục vụ khai thác. Công tác dịch vụ ngoài phát triển chuyên nghiệp, hiệu quả cao. Kết quả thực hiện nhiệm vụ khai thác giai đoạn 2016 – 2020: Tổng sản lượng khai thác dầu ước đạt 20,7 triệu tấn, trong đó từ lô 09.1 là 20,3 triệu tấn (đạt 101,3% kế hoạch Hội đồng, đạt 90,4% theo kế hoạch Đại hội đề ra). Sản lượng khai thác khí thiên nhiên ước đạt 1.244,2 triệu m3, trong đó từ khu vực Đông Bắc Rồng là 717,5 triệu m3 (đạt 132,9% kế hoạch Hội đồng), từ lô 04-3 ước đạt 526,7 triệu m3 (đạt 86,7% kế hoạch Hội đồng, 18,7% theo kế hoạch Đại hội). Sản lượng thu gom khí đồng hành từ khu vực mỏ lô 09-1 và các mỏ kết nối lân cận ước đạt 4,51 tỷ m3 (đạt 101% kế hoạch Đại hội).

Ngoài nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng và có nhiều đổi mới; sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt cấp ủy trong toàn Đảng bộ đã được duy trì nề nếp, chất lượng được nâng lên; đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; không để xảy ra tham nhũng, lãng phí trong hoạt động sản xuất – kinh doanh. Đại hội cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Trong nhiệm kỳ kết nạp được 93 đảng viên mới chỉ đạt 77,5 % chỉ tiêu đại hội đề ra; còn nhiều đảng viên vi phạm về an toàn lao động và chính sách Dân số KHHGĐ sinh con thứ 3 đến mức phải thi hành kỷ luật.

Đại hội cũng đã thông qua ba nhiệm vụ chính và các chỉ tiêu cơ bản về hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các chỉ tiêu phấn đấu hằng năm trong công tác xây dựng Đảng, các nhiệm vụ chính là: 
- Nhiệm vụ số 1: Đảm bảo khai thác an toàn, hiệu quả các mỏ dầu khí, công trình dầu khí hiện hữu tại lô 09-1, 09-3/12, 04-3; đảm bảo kịp thời đưa các công trình dầu khí mới vào khai thác nhằm duy trì ổn định sản lượng khai thác; 
- Nhiệm vụ số 2: Hoàn thiện và phát triển các dịch vụ kỹ thuật dầu khí cho các tổ chức bên ngoài mà XNKT có thế mạnh;
- Nhiệm vụ số 3: Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực quản trị, chất lượng nguồn nhân lực đảm bảo hiệu quả sản xuất, phù hợp với qui mô khai thác. 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Trần Văn Vĩnh: Bên cạnh những sáng kiến mang lại hiệu quả kinh tế cao trong thời gian vừa qua, đồng chí nhấn mạnh một số lưu ý trong nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ XNKT cần đưa ra những kịch bản ứng phó với biến động của giá dầu để có phương án tiết giảm chi phí hiệu quả; tối ưu hoá sơ đồ công nghệ theo hướng tối ưu hoá chi phí, chủ động trong công tác quản lý giếng, quản lý mỏ; tối ưu hoá công tác dịch vụ; nâng cao ý thức, tuân thủ nội quy, quy định trong công tác an toàn trên các công trình biển (CTB), đặc biệt công tác an toàn phải gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; các CTB được vận hành trên 30 năm nên bị ăn mòn và xuống cấp, do đó cần lập kế hoạch và giám sát chặt chẽ công tác sửa chữa, bảo dưỡng, hệ thống công nghệ, máy móc, thiết bị… đặc biệt hệ thống đường ống ngầm vận chuyển dầu khí; đẩy mạnh công tác tiết kiệm, tối ưu hóa sản xuất. Áp dụng các giải pháp, sáng kiến, sáng chế hợp lý hóa sản xuất và tiết kiệm chi phí, như: dùng dầu nhẹ CNV để xúc rửa tàu chứa dầu; xây dựng kế hoạch sử dụng tàu vận chuyển gửi và nhận hàng hàng hóa phù hợp…Sắp xếp tổ chức, cơ cấu và định biên lao động, xây dựng tiêu chí trong công tác cán bộ, nhằm phát huy hết năng lực của từng CBCNV, đảm bảo quyền lợi và thu nhập của CBCNV.

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ và quyết tâm cao, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ XN Khai thác dầu khí khóa X, nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 15 đồng chí; Đại hội cũng đã thảo luận đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Vietsovpetro khóa X và bầu 44 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietsovpetro lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Một số hình ảnh tại Đại hội


Tin: Đảng ủy XN Khai thác dầu khí 
Ảnh: Phí Mạnh Tùng

Tin nổi bật