tin tức - sự kiện

ĐOÀN CƠ SỞ XÍ NGHIỆP KHAI THÁC DẦU KHÍ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIỮA NHIỆM KỲ 2017 – 2022

12/10/2019 8:18:09 AM

​Thực hiện hướng dẫn số 16-HD/ĐTN-VSP ngày 01/7/2019 về việc Tổ chức Đại hội Chi đoàn và Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022; được sự quan tâm và chỉ đạo của Đảng ủy – Ban Lãnh đạo XN


Thực hiện hướng dẫn số 16-HD/ĐTN-VSP ngày 01/7/2019 về việc Tổ chức Đại hội Chi đoàn và Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022; được sự quan tâm và chỉ đạo của Đảng ủy – Ban Lãnh đạo XN; trong buổi chiều ngày 02/12/2019, Đoàn cơ sở XN Khai thác dầu khí đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ. Hội nghị có nhiệm vụ đánh giá chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên của XN Khai thác dầu khí giai đoạn 2017 - 2019 và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và Phong trào thanh niên giai đoạn 2020 - 2022.

Về tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Võ Văn Châu – Ủy viên BTV Đoàn Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro; đ/c Lê Việt Dũng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc XNKTDK, đ/c Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn XNKTDK và đặc biệt là sự có mặt của 30 đại biểu là các ĐVTN ưu tú đại diện cho tám Chi đoàn trực thuộc ĐCS XNKTDK.

Trong giai đoạn 2017 – 2019, nhờ sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy các cấp và Đoàn Vietsovpetro, tranh thủ được sự ủng hộ của Công đoàn và Ban lãnh đạo XN, công tác đoàn và phong trào thanh niên của ĐCS đã diễn ra sôi nổi và đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. ĐCS vinh dự được xếp loại Cơ sở Đoàn vững mạnh xuất sắc trong 2 năm liên tiếp (từ 2017 & 2018), được Trung ương Đoàn tặng bằng khen năm 2017 và Đoàn khối doanh nghiệp Trung ương tặng bằng khen trong năm 2018.

Trong khuôn khổ Hội nghị, thay mặt BCH ĐCS, đ/c Nguyễn Thanh Hùng - Bí thư ĐCS đã trình bày “Báo cáo tổng kết hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên của ĐCS giai đoạn 2017 - 2019”, đ/c Nguyễn Minh Chung – Phó Bí thư ĐCS đã trình bày “Phương hướng – Nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên của ĐCS giai đoạn 2020 – 2022”. Nội dung của các văn kiện trên đã tổng kết được tình hình chung của ĐCS trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời chỉ ra ưu - khuyết điểm, từ đó đánh giá nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm nhằm xây dựng chương trình hoạt động cho thời gian sắp tới.

Trong giai đoạn 2017 - 2019, các hoạt động của ĐCS luôn bám sát vào phương hướng, nhiệm vụ đã được đề ra ở đầu nhiệm kỳ và đã hoàn thành một số chỉ tiêu đã đề ra, đạt một số kết quả đáng khích lệ: Đăng ký đảm nhận, thực hiện 10 công trình và phần việc thanh niên liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất; có 10 sáng kiến, giải pháp hợp lý hóa sản xuất mà ĐVTN tham gia với vai trò là tác giả hoặc đồng tác giả; đã tổ chức 03 buổi sinh hoạt khoa học công nghệ; giới thiệu cho Đảng 20 đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng trong đó có 10 đoàn viên được kết nạp Đảng .

Phát biểu tại Đại hội, đ/c Lê Việt Dũng – Bí thư Đảng ủy, giám đốc XNKTDK đã ghi nhận những thành tích đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của ĐCS trong gian đoạn vừa qua. Ngoài những hoạt động bề nổi trong công tác An sinh xã hội, văn nghệ thể thao; Tổ chức Đoàn nên ưu tiên mục tiêu cốt lõi của hoạt động đoàn vào việc nâng cao chất lượng sản xuất và tạo môi trường để cán bộ công nhân viên đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc. Đ/c cũng cho biết thêm, hiện nay, ĐVTN chiếm hơn 25% lực lượng lao động ở XN, vì vậy các bạn ĐVTN cần phát huy sức trẻ, sức sáng tạo và khả năng của bản thân, không ngừng học tập, để trước hết là nâng cao giá trị, hình ảnh, tiếng nói của bản thân mỗi ĐVTN nói riêng trong chuyên môn nghiệp vụ, sau đó là tăng thêm giá trị, ý nghĩa của tổ chức Đoàn Thanh niên nói chung.

Cũng trong khuôn khổ Đại hội, đ/c Võ Văn Châu – Ủy viên BTV Đoàn Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro đã biểu dương về kết quả hoạt động của ĐCS. Đồng thời, đ/c cũng mong muốn các ĐVTN cũng như BCH Đoàn cơ sở tiếp tục duy trì và phát huy các thành tích đã đạt được đặc biệt trong phong trào an sinh xã hội; cần thực hiện đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên và các sáng kiến sáng chế nhiều hơn nữa, đặc biệt tập trung nâng cao chất lượng các sáng kiến có giá trị làm lợi lớn, tiếp tục tăng cường công tác an toàn và kỷ luật lao động, chú trọng nâng cao tình độ chuyên môn nghiệp vụ, xung kích trong công tác đảm nhận thực hiện dịch vụ ngoài của đơn vị; với số lượng đoàn viên đông đảo như hiện nay, cần tăng cường giới thiệu cho Đảng các Đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng. Bên cạnh đó, đ/c hoàn toàn tán thành với phương hướng hoạt động của ĐCS XNKTDK trong giai đoạn tới và sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ cho các hoạt động của ĐCS.

Sau khi nghe ý kiến chỉ đạo của Đoàn cấp trên, Đảng ủy XN, và ý kiến thảo luận của các bạn Đoàn viên, Đại hội đã thống nhất 100% thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Sau đây là một số hình ảnh của Hội Nghị:

Đ/c Nguyễn Thanh Hùng - Bí Thư Đoàn cơ sở XN Khai thác dầu khí trình bày Báo cáo công tác đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2017 - 2019
 
Đ/c Nguyễn Minh Chung - Phó Bí Thư Đoàn cơ sở XN Khai thác dầu khí trình bày Phương hướng – Nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên của ĐCS giai đoạn 2020 – 2022
 
Đ/c Lê Việt Dũng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc XNKTDK phát biểu tại Hội nghị
 
Đ/c Võ Văn Châu - Bí thư Đoàn Thanh niên LD Việt - Nga Vietsovpetro phát biểu tại Hội nghị
 
Đ/c Nguyễn Chiến Thắng – UVBCH Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn XNKTDK phát biểu tại Hội nghị
 
Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Tin bài: Đoàn TN - XNKTDK

Tin nổi bật