tin tức - sự kiện

Đảng ủy XN Khai thác Dầu khí Tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XIII

5/26/2022 8:26:07 AM

​Thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/ĐU ngày 07/4/2022 của Đảng ủy Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro về việc nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị


Thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/ĐU ngày 07/4/2022 của Đảng ủy Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro về việc nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, sáng ngày 11/5/2022, tại Hội trường tầng 10, tòa nhà làm việc XN Khai thác dầu khí, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, Đảng ủy XN Khai thác dầu khí đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tham gia Hội nghị có 149 cán bộ, đảng viên đang công tác, sinh hoạt tại Đảng bộ XN Khai thác dầu khí.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông – Báo cáo viên Trung ương, nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt các nội dung chính, cốt lõi Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" và Quy định số 37, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm. Nội dung quán triệt được thực hiện thông qua video ghi âm, ghi hình Hội nghị học tập, quán triệt do Đảng uỷ Vietsovpetro tổ chức vào ngày 26/4/20022. Tại Hội nghị này của Đảng uỷ Vietsovpetro, Đảng ủy XN Khai thác đã cử 162 đồng chí tham gia học tập qua hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Để đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), sau hội nghị do Đảng ủy XN Khai thác tổ chức, các chi bộ trực thuộc sẽ phổ biến, quán triệt cho những cán bộ, đảng viên còn lại và tổ chức viết bài thu hoạch sau khi học tập, nghiên cứu.

Một số hình ảnh tại hội nghị:​

Bài và ảnh: P. V. Quang


Tin nổi bật