tin tức - sự kiện

CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CSTV XN KHAI THÁC DK KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2023-2028

3/31/2023 12:19:56 PM
Thực hiện theo hướng dẫn số 01/HD-CĐVSP ngày 02/02/2023 của Công đoàn LDVN Vietsovpetro v/v tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro,

Thực hiện theo hướng dẫn số 01/HD-CĐVSP ngày 02/02/2023 của Công đoàn LDVN Vietsovpetro v/v tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro, Ban chấp hành Công đoàn XNKT đã báo cáo Đảng ủy, Ban giám đốc và lên kế hoạch tổ chức, lồng ghép các hoạt động tuyên truyền vào trong các hoạt động của các công đoàn bộ phận nhằm tuyên truyền sâu rộng tới các công đoàn viên và CBCNV XNKT về Đại hội Công đoàn các cấp.

Từ ngày 10/03/2023, Công đoàn XNKT đã tổ chức và phối hợp thực hiện các hoạt động tuyên truyền Đại hội Công đoàn CSTV XNKT khóa XII, nhiệm kỳ 2023-2028, gồm các hoạt động:
-    Treo băng-rôn tại khu vực tòa nhà làm việc XNKT do nhóm tuyên truyền Công đoàn XNKT thực hiện từ ngày 10/03/2023.
-    Tổ chức giao hữu bóng chuyền nam giữa Xưởng Hậu Cần, Xưởng Dịch vụ sản xuất, Ban Kỹ thuật lòng giếng & Khảo sát giếng do Công đoàn bộ phận Xưởng DVSX&HC phối hợp với Công đoàn Ban KTLG & KSG thực hiện ngày 10/03/2023.
-    Tổ chức giao hữu bóng chuyền nữ giữa Đội bóng chuyền nữ XNKT, XN Cơ Điện và XN Vận tải Biển & Công Tác Lặn do Ban nữ công XNKT thực hiện ngày 15/03/2023.
-    Tổ chức teambuilding cho CBCNV thuộc Công đoàn Điều hành và Công đoàn Ban Dịch vụ vận hành do Công đoàn bộ phận Điều hành thực hiện ngày 21/03/2023.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, các CBCNV XNKT đã có những dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tạo niềm hứng khởi, sáng tạo trong lao động đồng thời củng cố niềm tin về vai trò đại diện của tổ chức Công đoàn tại đơn vị. Các hoạt động cũng đã giúp cho CBCNV trong từng tổ chức công đoàn gắn bó, đoàn kết hơn trong lao động sản xuất, vượt qua mọi khó khăn trước mắt, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất đã được giao như thông điệp của slogan XNKT đã thể hiện “Quyết tâm đồng lòng, khơi dòng dầu lên!”.

Một số hình ảnh của các hoạt động tuyên truyền:

Băng rôn tuyên truyền

Giao hữu bóng chuyền nam giữa các đơn vị sản xuất trực tiếp trên bờ

Giao hữu bóng chuyền nữ

Teambuilding của công đoàn bộ phận Điều hành XNKT

Tin bài: Công đoàn XNKTDK

Tin nổi bật