tin tức - sự kiện

Hội đồng Khoa học – Công nghệ Xí nghiệp Khai thác Dầu khí tổ chức thành công Hội thảo Khoa học – Công nghệ lần thứ II năm 2023

10/25/2023 3:50:46 PM
Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học – công nghệ năm 2023, ngày 28/09/2023 Hội đồng khoa học – công nghệ (KHCN) Xí nghiệp Khai thác Dầu khí (XNKT) tổ chức thành công buổi Hội thảo KHCN lần thứ II năm 2023 với nội dung liên quan tới các lĩnh vực vận hành khai thác và công nghệ mỏ.

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học – công nghệ năm 2023, ngày 28/09/2023 Hội đồng khoa học – công nghệ (KHCN) Xí nghiệp Khai thác Dầu khí (XNKT) tổ chức thành công buổi Hội thảo KHCN lần thứ II năm 2023 với nội dung liên quan tới các lĩnh vực vận hành khai thác và công nghệ mỏ.

Tham dự Hội thảo có các đại biểu Lãnh đạo các phòng ban chuyên môn Bộ máy điều hành; Ban lãnh đạo XNKT; Các thành viên Hội đồng KHCN XNKT; Lãnh đạo và Đại diện các phòng/ban/đơn vị và các công trình biển; Tác giả và Nhóm tác giả của các báo cáo trình bày tại Hội thảo.

Móng mỏ Bạch Hổ - đối tượng khai thác quan trọng của Vietsovpetro, trong giai đoạn 2017-2018 đã điều chỉnh chiến lược bơm ép nước, mặc dù đã nhận được kết quả rất tích cực, nhưng cũng cũng đang đối diện với nhiều thách thức trong việc nghiên cứu để lựa chọn chế độ khai thác phù hợp tiếp theo, bên cạnh việc duy trì sản lượng khai thác còn nâng cao hệ số thu hồi dầu của đối tượng khai thác chính này.

H2S phát sinh và hình thành trong các giếng khai thác ảnh hưởng rất lớn tới hệ thống công nghệ thu gom vận chuyển, mặc dù được nhận diện và tập chung xem xét từ sớm. Tuy nhiên, hiện tại Vietsovpetro vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, nhiều chương trình thử nghiệm hóa phẩm làm giảm nồng độ H2S vẫn đang được triển khai để lựa chọn giải pháp/công nghệ khả thi và phù hợp nhất với điều kiện của Vietsovpetro.  

Phóng pig làm sạch đường ống công nghệ ngầm đang được tập chung và đẩy mạnh, nhiều chương trình phóng PIG làm sạch đường ống ngầm lần đầu và định kỳ đã được triển khai thực hiện. Tuy nhiên, công tác xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện cần sự phối hợp và tối ưu hóa hơn. Việc triển khai thực hiện ngoài các đường dầu cũng cần mở rộng sang các đường khí và khí gaslift nhằm đảm bảo an toàn vận hành đường ống, giảm tổn hao áp suất. Xem xét thử nghiệm van cầu phóng PIG trong công tác làm sạch định kỳ các đường khí để tối ưu hóa không gian trên các công trình biển.

Về đề tài thiết kế kế bổ sung bộ chuyển đổi số đếm cho tời khảo sát giếng để sử dụng các thiết bị kỹ thuật cao như GR và CCL, phù hợp với chủ chương chung đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và tự động hóa trong sản xuất, tăng năng xuất và chất lượng số liệu. Giải pháp này cần triển khai áp dụng thử nghiệm và hoàn thiện thành sáng kiến sáng chế để sớm đưa vào áp dụng đại trà.

Đây là các nội dung chính của các báo cáo đã trình bày tại Hội thảo. Hội thảo cũng đã dành nhiều thời gian để các đại biểu tham dự cùng trao đổi, thảo luận.
Tiếp nhận ý các đóng góp và đề xuất, phát biểu tổng kết Hội thảo ông Nguyễn Quốc Dũng – Chủ tịch Hội đồng KHCN XNKT cảm ơn toàn thể các đại biểu tham dự Hội thảo, kết luận với từng nội dung và mỗi ý kiến đóng góp của các đại biểu, sẽ được Hội đồng KHCN XNKT tổng hợp, trình Lãnh đạo các cấp để sớm đưa vào triển khai thực hiện.

Tin & ảnh: Hội đồng KHCN XNKT
Một số hình ảnh của Hội thảo:
Ông Nguyễn Quốc Dũng- Chủ tịch Hội đồng KHCN XNKT phát biểu khai mạc và kết luận tại Hội thảo
Các Tác giả trình bày tại Hội Thảo
Các đại biểu tham dự thảo luận và phát biểu ý kiến
Toàn cảnh Hội thảo

Tin nổi bật