tin tức - sự kiện

Đoàn Thanh niên Xí nghiệp Khai thác tổ chức sinh hoạt công nghệ chủ đề Chuyển đổi số kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

3/26/2024 3:53:42 PM
Thực hiện Kế hoạch hoạt động Tháng Thanh niên 2024, chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024); nhằm lan tỏa và phát động phong trào thi đua sáng tạo, thích ứng linh hoạt với chủ trương Chuyển đổi số

Thực hiện Kế hoạch hoạt động Tháng Thanh niên 2024, chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024); nhằm lan tỏa và phát động phong trào thi đua sáng tạo, thích ứng linh hoạt với chủ trương Chuyển đổi số, ngày 22/03/2024 tại Xí nghiệp Khai thác Dầu khí (XNKT), thành phố Vũng Tàu, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên XNKT đã tổ chức buổi sinh hoạt công nghệ với chủ đề “THANH NIÊN THÍCH ỨNG LINH HOẠT VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI SỐ”.

Ngày nay, việc áp dụng công nghệ số trong mọi lĩnh vực của xã hội không chỉ là xu hướng mà còn là yêu cầu cấp thiết để nâng cao hiệu quả sản xuất, quản lý và phục vụ công việc. Trong bối cảnh này, việc tổ chức các buổi sinh hoạt công nghệ như một phần của hoạt động thanh niên không chỉ giúp nâng cao nhận thức về tinh thần và lợi ích của Chuyển đổi số mang lại, mà còn giúp trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để tham gia vào cuộc cách mạng số đang diễn ra.

Trong buổi sinh hoạt, các nhóm tác giả chia sẻ về những sáng kiến số, những thách thức đặt ra đã được đặc biệt nhấn mạnh, giúp các thanh niên hiểu rõ hơn về lợi ích và cam kết cần thiết để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số. Buổi sinh hoạt diễn ra sôi nổi với các bài tham luận như:
•    Đổi mới cùng EAM – do đ/c Dư Trần Hưng trình bày
•    Vai trò và sức mạnh của việc phân tích dữ liệu – do đ/c Nguyễn Tuấn Minh trình bày
•    Lợi ích của việc tự động hóa các báo cáo, tác vụ văn phòng – do đ/c Nguyễn Tuấn Minh trình bày.

Trong bối cảnh mà việc chuyển đổi số đang là một trong những yếu tố chính định hình tương lai của doanh nghiệp, buổi sinh hoạt công nghệ chủ đề "Chuyển Đổi Số" do Đoàn Thanh Niên XNKT tổ chức đã góp phần lan tỏa việc nâng cao nhận thức và sẵn sàng hành động của thanh niên trong quá trình xây dựng và phát triển sáng kiến số.

Tin và bài: ĐTN XNKT

Một số hình ảnh của buổi sinh hoạt:
Các nhóm tác giả trình bày tại buổi sinh hoạt
Đại diện nhóm EAM trình bày tham luận

Tin nổi bật