tin tức - sự kiện

HỘI ĐỒNG LIÊN DOANH VIỆT - NGA VIETSOVPETRO :Kỳ họp lần thứ 48 kết thúc thành công

12/13/2017 4:27:09 PM

​Chiều ngày 30/11/2017, tại trụ sở làm việc của Bộ máy điều hành đã diễn ra Kỳ họp lần thứ 48 Hội đồng Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro.


Chiều ngày 30/11/2017, tại trụ sở làm việc của Bộ máy điều hành đã diễn ra Kỳ họp lần thứ 48 Hội đồng Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro.

Đến tham dự Kỳ họp gồm có các thành viên trong Hội đồng 2 Phía. Đoàn Việt Nam do Tổng giám đốc Petrovietnam Nguyễn Vũ Trường Sơn làm trưởng đoàn. Đoàn phía Nga do ông Mikhailov. A.I., Trưởng Ban quản lý các dự án Nga – Việt thừa ủy quyền của Tổng giám đốc Zarubezhneft làm trưởng đoàn.

Khách mời Phía LB Nga có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền LB Nga tại Việt Nam Vnukov A. V., Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Tp.HCM. Popov A. V cùng các đại diện thuộc các phòng ban của Zarubezhnef.

Phía Việt Nam có đồng chí Nguyễn Văn Cường – Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Văn phòng Trung ương Đảng cùng đại diện cho các bộ, ban, ngành trung ương.

Phía lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có các đồng chí trong HĐTV, Ban Tổng giám đốc và các ban chức năng của PVN.

Đồng chí Từ Thành Nghĩa – Tổng Giám đốc Vietsovpetro đã báo cáo tóm tắt về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Vietsovpetro 10 tháng đầu năm 2017.  Cụ thể: tính đến hết tháng 10, Vietsovpetro đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu như kế hoạch khai thác khí và condensate, kế hoạch cung cấp khí vào bờ, xây dựng các công trình biển, doanh thu, nộp ngân sách Việt Nam, lợi nhuận hai Phía và tối ưu chi phí.

Trong công tác tìm kiếm thăm dò, năm 2017 sẽ khoan 4 giếng thăm dò gồm: BH-48, R-37, MTD-1X và CT-5X. Trữ lượng dầu thu hồi phát hiện tại các giếng này dự kiến đạt trên 2,45 triệu tấn tại lô 09-1 và 2,6 triệu tấn tại lô 09-3/12 (phần của VSP).

Trong khoan khai thác, cả năm 2017 Vietsovpetro sẽ thực hiện 54,758 nghìn mét khoan (đạt 100,3% kế hoạch), kết thúc thi công 17 giếng (100% kế hoạch), thực hiện sửa chữa lớn 34 lượt giếng khoan (126% kế hoạch), sửa chữa giếng đặc biệt 18/33.107 mét so với kế hoạch 15/31.210 mét.

Về khai thác dầu, dự kiến Vietsovpetro sẽ khai thác được hơn 4,772 triệu tấn dầu/condensate (95,4% kế hoạch) và 234 triệu mét khối khí (124% kế hoạch). Cùng với dầu thô, Vietsovpetro sẽ cung cấp vào bờ hơn 1,6 tỷ mét khối khí (đạt 121,6% kế hoạch).

Kể từ khi khai thác mỏ đến nay, Vietsovpetro đã khai thác trên 227 triệu tấn dầu, cung cấp vào bờ trên 32 tỷ mét khối khí đồng hành
Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, đã hoàn thành công tác xây lắp và đưa vào hoạt động giàn ThTC-3 (07/5/2017) sớm trước 13 ngày so với kế hoạch. Đã hoàn thành lắp đặt 4 công trình của Bộ QP.

Dự kiến năm 2017 Vietsovpetro sẽ tiết giảm được 33,8 triệu USD (kế hoạch là 13,4 triệu USD) nhờ áp dụng các biện pháp như tăng cường công việc tự thực hiện, giảm thiểu thuê ngoài, quản lý và sử dụng ngân sách tiết kiệm và hiệu quả cũng như giãn tiến độ một số công việc chưa thực sự cần thiết.

Doanh thu dầu/khí-condensate cả năm đạt trên 1,98  tỷ USD (104% kế hoạch). Đến hết năm sẽ nộp ngân sách nhà nước hơn 909 triệu USD đạt 117% kế hoạch (bao gồm kết dư số dư phần dầu để lại trang trải chi phí không sử dụng hết). Lợi nhuận phía Nga hơn 200 triệu USD (141% kế hoạch), phía Việt Nam 206 triệu USD (151% kế hoạch).

Các lĩnh vực hoạt động khác phục vụ cho công tác tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí như nghiên cứu khoa học, khảo sát thiết kế, địa vật lý, vận tải biển, vận tải ô tô, cơ điện, kho cảng cùng các hoạt động phụ trợ đã tiến hành đồng bộ, đáp ứng kịp thời cho nhu cầu sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch của Vietsovpetro năm 2017.

Về cơ cấu tổ chức, Vietsovpetro đã hoàn thiện tổ chức tại các đơn vị trực thuộc bao gồm sáp nhập, luân chuyển và giải thể các bộ phận trùng lắp chức năng nhiệm vụ hoặc đã giảm khối lượng công việc. Đến hết tháng 10, Vietsovpetro đã cắt giảm 458 chức danh (33 Nga, 425 VN) vượt chỉ tiêu so với nghị quyết HĐ 47 (300 chức danh).

Trên cơ sở kết quả làm việc với chuyên viên hai Phía trong 10 ngày qua, Vietsovpetro kiến nghị các chỉ tiêu chủ yếu năm 2018 như: khai thác an toàn 4,0 triệu tấn dầu/condensate, trên 126 triệu m3 khí thiên nhiên, thu gom và cung cấp vào bờ khoảng 300 triệu m3 khí từ lô 09-1; khoan tìm kiếm thăm dò 27,42 nghìn mét khoan, kết thúc khoan và thử vỉa 07 giếng ở lô 09-1, khoan 4,085 nghìn mét khoan và kết thúc khoan thử vỉa 01 giếng ở lô 09-3/12; sẽ khoan khai thác trên 28,41 nghìn mét khoan, kết thúc thi công 08 giếng mới, tiến hành sửa chữa lớn 37 lượt giếng khoan và cắt thân hai 29,38 nghìn mét tại 15 giếng.

Về  xây dựng các công trình biển, đảm bảo tiến độ chế tạo, lắp đặt, xây dựng để đưa vào khai thác giàn nhẹ CTC-1 mỏ Cá Tầm trong quý IV/2018 và chế tạo trên bờ giàn BK-19 mỏ Bạch Hổ.

Về đầu tư trang thiết bị mới, tiếp tục công tác đóng mới 2 tàu dịch vụ (sẽ đưa vào hoạt động đầu năm 2018) và đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án: hoán cải và mở rộng công suất nén khí lô 09-1, cải hoán hệ thống công nghệ trên mỏ Rồng để tăng khả năng tách nước sản phẩm dầu, xây dựng máy nén Booster tại mỏ Rồng để giảm đốt khí,…

Về công tác mở rộng vùng hoạt động, thực hiện nhiệm vụ trong chương trình công tác và ngân sách đã được phê duyệt và các nghĩa vụ đối với các lô hiện có, đồng thời tiếp tục nghiên cứu tiềm năng dầu khí và khả năng tham gia của Vietsovpetro vào các lô mở ở Việt Nam, Liên bang Nga, các nước thứ ba.

Doanh thu năm 2018 dự kiến ở mức 1,56 tỷ USD. Kế hoạch nộp ngân sách Nhà nước Việt Nam dự kiến hơn 631 triệu USD, lợi nhuận Phía Việt Nam hơn 115 triệu USD và lợi nhuận Phía Liên bang Nga gần 111 triệu USD.

Nhân dịp này, đồng chí Từ Thành Nghĩa đã chân thành cảm ơn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, Ban, Ngành, Lãnh đạo Tập đoàn, Zarubeznheft và Đại sứ quán Nga tại Việt Nam đã luôn quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện kịp thời và hỗ trợ mọi mặt để Vietsovpetro hoàn thành nhiệm vụ, vượt qua mọi khó khăn, ổn định sản xuất và thông báo đến Hội đồng giếng CT-5X mỏ Cá Tầm trong quá trình thử vỉa đã nhận  được dòng dầu công nghiệp khoảng 300 m3/ngày ở 2 vỉa đầu tiên. Dự kiến Vietsovpetro phát triển khai thác mỏ Cá Tầm trong Quý IV năm 2018.

Tại kỳ họp, đại diện cho 2 Phía trong Hội đồng ghi nhận trong 10 tháng đầu và dự kiến đến cuối năm 2017, Vietsovpetro sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất chính được Hội đồng 47 phê duyệt, trừ chỉ tiêu về sản lượng khai thác dầu thô. Nguyên nhân của việc không hoàn thành chỉ tiêu về sản lượng là do điều kiện địa chất đặc biệt phức tạp của mỏ Thỏ Trắng cũng như sự lắng đọng muối trong thiết bị lòng giếng của mỏ là nguyên nhân chính  dẫn đến việc không hoàn thành kế hoạch năm 2017 của toàn Vietsovpetro. Ngoài ra, sự suy giảm sản lượng, tăng cao độ ngập nước ở các giếng chuyển tiếp của mỏ Bạch Hổ, Rồng là những mỏ đã khai thác gần 30 năm và không đạt sản lượng gia tăng như tính toán đối với một số giếng mới ở các mỏ này cũng làm ảnh hưởng đến việc không hoàn thành kế hoạch khai thác dầu thô.
 
Ngoài nhiệm vụ sản xuất, tại kỳ họp lần này Hội đồng cũng xem xét và thông qua một số nội dung khác liên quan đến sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Quy chế nhân viên, việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Vietsovpetro, các biện pháp khắc phục nhược điểm, phát huy ưu điểm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Vietsovpetro.

Phát biểu tại Kỳ họp, Trưởng đoàn 2 Phía đã đánh giá cao công tác chuẩn bị tài liệu cho kỳ họp nghiêm túc, khoa học và hiệu quả giúp kỳ họp thành công. Trong kỳ họp này, Hội đồng 2 Phía đã xem xét các vấn đề quan trọng về tình hình hoạt động sản xuất hiện nay của Vietsovpetro và đưa ra các biện pháp thực hiện các chỉ tiêu sản xuất cả năm 2018, đồng thời cụ thể hóa các chỉ tiêu kinh tế - tài chính trên cơ sở thực hiện chương trình tối ưu hóa chi phí, cơ cấu tổ chức bộ máy,  nâng cao hiệu quả ở mọi mặt hoạt động của Vietsovpetro.

Dự báo trong thời gian tới Vietsovpetro còn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức đặc biệt là suy giảm sản lượng dầu khai thác, độ ngập nước tăng nhanh…. Song, Hội đồng tin tưởng rằng với sự hỗ trợ của chuyên viên hai Phía cùng với nỗ lực của tập thể Lao động quốc tế Vietsovpetro, nhất định Vietsovpetro sẽ đạt được thành công trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, vượt qua được giai đoạn khó khăn và phát triển ổn định trong thời gian tới.

Các bên tiến hành ký văn kiện Kỳ họp Hội đồng Vietsovpetro lần thứ 48 trước sự chứng kiến của các khách mời và đại biểu tham dự.

Tại kỳ họp lần này, Hội đồng quyết nghị ông Maltsev V. V, công dân LB Nga, thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc thứ nhất Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro từ ngày 20/12/2017. Bổ nhiệm ông Bondarenko Vyacheslav Aleksandrovich, công dân Liên bang Nga, đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc thứ nhất Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro từ ngày 20/12/2017.

Sau đây là 1 số hình ảnh của kỳ họp:
 
Quang cảnh chung của Kỳ họp
 
Các Thành viên Hội đồng hai Phía
 
Tổng giám đốc Vietsovpetro Từ Thành Nghĩa báo cáo tóm tắt tình hình SXKD của Vietsovpetro tại Kỳ họp
 
Tổng Giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn phát biểu tại Kỳ họp
 
Phó Tổng giám đốc Zarubezhneft Dashevskii A.V phát biểu tại Kỳ họp
 
Hai phía ký Văn kiện Hội đồng trước sự chứng kiến của các đại biểu và khách mời

Theo Vietsovpetro

Tin nổi bật