Trang chủ Giới thiệu

Giới thiệu

Xí nghiệp khai thác dầu khí (XNKTDK) là đơn vị sản xuất trực thuộc Liên doanh Vietsovpetro (LD), được thành lập ngày 13/02/1987 trên cơ sở Xưởng khai thác dầu khí của LD. ​

Là đơn vị thành viên của LD Việt Nga Vietsovpetro, Xí nghiệp Khai thác Dầu khí hoạt động theo Quy chế do Tổng giám đốc LD Vietsovpetro phê duyệt. Trong hơn 35 năm qua, Xí nghiệp Khai thác Dầu khí không ngừng lớn mạnh, thường xuyên đổi mới về tổ chức sản xuất và đặc biệt là đổi mới công nghệ, thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực song song đó là tăng cường công tác điều hành và quản lý nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất...