DỊCH VỤ KẾT NỐI, PHÁT TRIỂN MỎ

Bắt đầu cung cấp dịch vụ thiết kế, mua sắm, chế tạo, lắp đặt, chạy thử (EPCIC), sửa chữa, tháo dỡ các công trình dầu khí Việt Nam từ năm 2007, đến nay, XNKT DK đã cung cấp dịch vụ cho nhiều công trình, dự án quan trọng của các nhà thầu dầu khí trong và ngoài nước. Những thành công trong lĩnh vực dịch vụ EPCIC các công trình dầu khí biển là những bước đi tự tin, vững chắc đồng thời đóng góp tỷ trọng không nhỏ vào doanh thu của Liên Doanh Việt – Nga “Vietsovpetro”.

SVNE Field Development Project

 • • Khách hàng: Cửu Long JOC
 • • Phạm vi công việc: EPCIC
 • • Thời gian triển khai: 10/2012 – 10/2013
 • • Hạng mục công việc: 01 WHP, Pipelines, STV CPP Modification

RC3/RC1 Field Development Project

 • • Khách hàng: VSP
 • • Phạm vi công việc: EPCIC
 • • Thời gian triển khai: 10/2009 – 12/2010
 • • Hạng mục công việc: 02 WHP, Bridge, Vent boom

Gas Separator Skid Project

 • • Khách hàng: VSP
 • • Phạm vi công việc: EPC
 • • Thời gian triển khai: 05/2014 – 05/2015
 • • Hạng mục công việc: Slug Catcher Vessel, piping, structure, E&I system
 • • Kích thước: 12205mm (L) x 3539mm (W) x 4405mm (H)
 • • Khối lượng: 116,405 Kg

Thang Long – Dong Do Compact Manifold Skids Project

 • • Khách hàng: Lam Son JOC
 • • Phạm vi công việc: EPC
 • • Thời gian triển khai: 06/2012 – 04/2013
 • • Hạng mục công việc: 02 Skids (Production and Test Manifold, Gaslift Manifold, Water Injection Manifold, Closed Drain Manifold, Choke Valves, Multiphase Flow Meter and other items)
 • • Kích thước:
 • Thang Long Compact Manifold Skid: 13100mm (L) x 3560mm (W) x 5045mm (H) Dong Do Compact Manifold Skid: 12560mm (L) x 3500mm (W) x 5214mm (H)
 • • Khối lượng: Thang Long Compact Manifold Skid: 74,581 Kg Dong Do Compact Manifold Skid: 51,807 Kg

Gaslift Skids Project

 • • Khách hàng: VSP
 • • Phạm vi công việc: EPCIC
 • • Thời gian triển khai: 10/2011 – 09/2014
 • • Hạng mục công việc: Gaslift Skids (Distribution Skid, Metering Skid) for BK2, BK3, BK1/10, RP1, RP2, BK5, BK8, BK14/BT7, BK17 platforms.

Wellhead Control Panel (WHCP) Projects

 • • Khách hàng: VSP/ PCVL/Cuu Long JOC
 • • Phạm vi công việc: EPCIC/EPC
 • • Thời gian triển khai: 02/2013 – 03/2016 (WHCP packages for: Su Tu Trang Full Field Development Project; Thien Ung Project; DMDP-A platform; RC1/3, RC4, RC5, RC6, RC7, RCDM, MSP-1, MSP-4, MSP-8, MSP-10, MSP-11 Platforms)

Integrated Control Safety System (ICSS) Projects

 • • Khách hàng: VSP
 • • Phạm vi công việc: EPCIC/EPC
 • • Thời gian triển khai: 2010 – 2016 (ICSS packages for: Thien Ung Project; CPP2, BK4-A, PPD-40000, BK8/BK17, MSP-4, BK5, MSP-1, MSP-8, MSP-10, MSP-11, RP1, RP2, BK3, BK2, RC1/3, RP3, MSP-1, MSP-7, MSP-11 Platforms)